Szkoda Osobowa

Szkody osobowe to uszczerbek na zdrowiu i straty, które powstały na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Zaliczamy do nich również utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do powstania szkody.

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli doznałeś obrażeń ciała w wyniku:
- wypadku komunikacyjnego,
- wypadku przy pracy,
- wypadku na gospodarstwie rolnym,
- potknięcia,
- poślizgnięcia,
- błędu medycznego,

Odszkodowanie należy się każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.

Dla osoby poszkodowanej uzyskamy świadczenia:
- odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane urazy i cierpienie,
- zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki nad poszkodowanym,
- zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
- zwrot za naprawę uszkodzonych rzeczy podczas wypadku,
- wyrównanie różnicy wysokości zarobków pomiędzy zarobkami przed wypadkiem w stosunku do jej dochodów po wypadku,
- renta na zwiększone potrzeby,
- kapitalizacja renty,

Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia  zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, pieszego, rowerzysty, motocyklisty, jak i dla małoletniego sprawcy zdarzenia.

Pomożemy uzyskać odszkodowanie powypadkowe nawet jeśli szkoda miała miejsce 20 lat wstecz lub jest już po wypłacie. Oferujemy darmową analizę sprawy pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

Poprzez współpracę z lekarzem orzecznikiem mamy realny wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń.

Naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty, bez jakichkolwiek opłat z góry. Dzięki temu będąc naszym klientem masz pewność naszych maksymalnych starań i uzyskania największych możliwych świadczeń.

Skontaktuj się z nami

Wczytaj plik (opcjonalnie):