DZIEDZICZENIE Z OFE

Dziedziczenie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) oraz na indywidualnych subkontach ZUS. Po zmarłym członku funduszu emerytalnego można odziedziczyć sporo pieniędzy!

Jak wynika z danych szacunkowych co roku na kontach wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych może pozostawać ok. 2 mld zł po zmarłych, którzy wcześniej gromadzili pieniądze na emeryturę, ale z nich nie zdążyli skorzystać. Średnia wartość świadczenia to około 30.000 zł.

Prawo do zgromadzonych na rachunku w OFE po śmierci ubezpieczonego (odpowiednio także podział na subkoncie w ZUS), przysługuje trzem kategoriom osób:

– małżonkowi w ramach wspólności małżeńskiej,
– osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE (osoby uposażone),
– spadkobiercom zmarłego, gdy nie ma osób uposażonych (wskazanych)

Aby móc ubiegać się o środki muszą zostać spełnione trzy podstawowe warunki:
– zmarły musiał być członkiem OFE ale i urodzony po 1948 roku
– osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku, a 31 grudnia 1968 roku mogły przystąpić do OFE dobrowolnie.
– zmarły nie mógł pobierać świadczenia emerytalnego dłużej niż 3 lata w momencie zgonu.

Masz pytania zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy !

Tel: 663 679 757

Damian Pudłowski