Dopłaty do szkód AC i OC

Miałeś wypadek samochodowy w ciągu ostatnich 3 lat?
Dostałeś odszkodowanie?
Dostaniesz jeszcze raz!

Dziedziczenie z OFE

Dziedziczenie środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE)
oraz na indywidualnych subkontach ZUS.
Po zmarłym członku funduszu emerytalnego można odziedziczyć sporo pieniędzy!

Szkoda osobowa

Szkody osobowe to uszczerbek na zdrowiu i straty, które powstały
na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej.
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, jeśli doznałeś obrażeń ciała.

Auto zastępcze

Miałeś kolizję i jesteś poszkodowany?
Twój samochód jest uszkodzony?
Należy Ci się darmowe auto zastępcze z polisy OC sprawcy!